Korriger årsaken til lidelse

Begynn behandling i dag for en bedre morgendag

Timebooking 413 50 628

Naprapati

Hvorfor gå til en naprapat?

En naprapatbehandling går ut på å finne årsaken til smerten. For å finne årsaken gjør man ved første behandlingstilfelle en grundig anamnese/pasienthistorie i tillegg til en del ortopediske tester. Ut i fra hva man finner i anamnesen og testene legger man opp en behandlingsplan. Behandlingsplanen tilpasses hver enkelt pasient, og tar utgangspunkt i deres behov og forutsetninger. Naprapater behandler mange ulike smertetilstander i bevegelsesorganet.

 • Smerte i skuldre og nakke, svimmelhet og hodepine
 • Skulderproblematikk og smerte rundt albuen, som tennisalbue, mus-arm og golfalbue, og hånd- og håndledds-smerter
 • Korsrygg- og bekken-problemer, lumbago, prolaps og isjias
 • Hofte- og lyske-smerter
 • Kne- og ankelproblematikk; beinhinnebetennelse og akillessmerte
 • Prikking i armer eller ben

Kontakt

Besøk / Timebestilling

Du finner 1naprapat i Tom Wilhelmsensvei 2, 3120 Nøtterøy.

Du kan enkelt ta deg hit med kollektivtrafikk, sykkel/gange eller bil. Gratis parkering finnes rett på utsiden av lokalet.

En naprapatbehandling tar mellom 30-45 minutter.

Pris: 720,- førstegangskonsultasjon, og 680,- pr behandling.

Du kan også bestille på tlf 41 35 06 28. Har du spørsmål, kan du sende en mail til stine@1naprapat.no

Naprapaten

Stine Kåsamoen

 • Scandinavian College Of Manual Medicine i Stockholm 2008-2012
 • Beste eksamensarbeid Naprapathögskolan 2012: ”Cost effectiveness and cost utility effects of naprapatic manual treatment compared to conventional orthopedic care for non surgcal outpatient on ortopedic waiting lists. A health economic evaluation”.
 • Naprapat hos Naprapat og Helse 2014 og 2015
 • Naprapat hos Grenland muskel og leddklinikk, Porsgrunn og Stathelle 2012-2014
 • Vikar Vestfold Naprapati 2011, 2012 og 2014
 • Trener Tønsberg Turn Kunstløpklubb 2006-2007
 • Aktiv kunstløper Tønsberg Turn 1995-2006.

Norges Naprapatforbund

Kvalitetssikring av behandlingene

1naprapat er medlem av Norges Naprapatforbund. For å være dette må man følge forbundets statutter og etiske retningslinjer. Det kreves også at man går obligatoriske oppdateringskurs. I medlemskapet inngår også en pasient- og ansvarsforsikring.

For 1naprapat er det viktig å holde seg oppdatert på kunnskap og jevnlig gå kurs både igjennom forbundet, men også andre som kan gi relevant og ny informasjon. Dette for at du som pasient skal få den beste behandlingen.

Ærlig og profesjonell

Å kunne gi en profesjonell og ærlig vurdering av det pasienten søker for. Både når det gjelder behandling vi kan gi, men også å sende videre hvis det kan være til det bedre for pasienten.

Pasienten i sentrum

At du som pasient er viktig, og skal bli sett og hørt. Dine tanker og meninger om egen helse er viktig, for å sammen kunne legge opp en bra behandlingsplan.

Faglig oppdatert

Det er viktig for 1naprapat å holde seg oppdatert på ny kunnskap og forskning. Både for utvikling av en selv som terapeut, men også som en kvalitetssikring for deg som pasient.

Naprapati

Behandlingsmetoder

Massasje

Ved massasje ønsker man oftest å øke blodsirkulasjonen og samtidig minske smerte- og spenningstilstander i muskler og bindevev.

Triggerpunkt

Et triggerpunkt defineres som en muskelspenning i en del av en muskel eller et hyperømt punkt som både kan gi lokal smerte, men også kan stråle/projisere til en annen del av kroppen. Naprapaten behandler ofte triggerpunkter med mål om å få muskelen, der spenningen sitter, til å slappe av. For å gjøre dette brukes ofte muskelpressur.

Manipulasjon

Dette er en teknikk der man behandler ledd og leddbevegelse. Ved manipulasjon har man en liten kontaktflate, høy hastighet og benytter minimal til moderat kraft i en såkalt impuls/thrust ("knekk"). Naprapaten forsøker med dette å gjenskape leddbevegelsen samtidig som muskler, nerver og bindevev i tilknytning til leddet normaliseres.

Mobilisering

Ved mobilisering behandler man også ledd og leddbevegelse. I motsetning til manipulasjon der man benytter seg av en impuls/thrust, jobber man her mer med en leddnær tøy av leddet. Ved å tøye på denne måten normaliserer man leddbevegelsen ved å påvirke muskler og bindevev som ligger i tilknytning til leddet.

Nervemobilisering

Ved nervemobilisering forsøker man å skape normal nervemobilitet/bevegelse for ulike nerver i forhold til vevet som ligger rundt. Ved å få til dette vil samspillet mellom bindevev, muskler og nerver fungere optimalt.

Terapeutisk tøy

Ved terapeutisk tøy forsøker man å øke eller beholde bevegeligheten over et ledd. Samtidig ønsker man å minske spenninger og øke blodsirkulasjonen i bindevev og muskler. Naprapaten kan bruke ulike teknikker av tøy; passive-, aktive- eller selvtøy-teknikker.

Treningsøvelser

Naprapaten kan ofte gi ut øvelser som pasienten skal jobbe med selv hjemme. Dette kan være alt fra lette bevegelsesøvelser til tøffe treningsøvelser, dette tilpasses pasienten og pasientens behov.

Ergonomisk rådgivning

Der hvor det er behov kan naprapaten gi ergonomisk rådgivning til jobb eller fritid.

Forsikring

Sjekk om du er dekket

I dag dekker alle de store forsikringsselskapene behandling hos naprapat, så lenge det er tegnet en helseforsikring som inneholder behandlingsforsikring.Antall forsikringsdekkede behandlinger varierer fra 6-24 behandlinger i året. Om du ikke har behandlingsforsikring i din private forsikring, sjekk med din arbeidsplass. Stadig flere bedrifter ser lønnsomheten ved å tilby helseforsikring til sine ansatte.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller din arbeidsplass for mer informasjon.

Naprapatbehandling

Effektiv behandling med god effekt

Bedriftsavtale

Friske ansatte er lønnsomt

I mange bedrifter har ansatte smerter/problemer i bevegelsesorganet. Dette kan være alt fra stive nakker og skuldre, hodepine, ryggproblemer, musearm mm. Disse problemene kan påvirke arbeidsmiljøet og arbeidseffektiviteten i bedriften. I tillegg kan smerteproblematikken føre til sykemeldinger som leder til at bedriften og samfunnet taper arbeidskraft og penger.

Ved å inngå en bedriftsavtale med en naprapat, kan dette lede til et bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær.

1naprapat kan etter avtale reise ut til bedrifter å behandle der, eller hvis bedriften ligger i nærheten behandle deres ansatte i 1naprapat sine lokaler, på avtalte tider.

Utdannelsen

Hvordan bli Naprapat

For å bli naprapat går man som regel en fireårig utdannelse i Stockholm i Sverige, men man kan også studere i Finland eller USA. I Stockholm bygger utdannelsen på allmennmedisinske fag og fag som er rettet mer mot naprapati. Man teoretiske og praktiske undervisningstimer, samtidig som man får mye erfaring på skoleklinikken der man har egne pasienter, to ganger i uken.

For mer informasjon om Naprapathögskolan, gå til www.nph.se.